TRANSPORT W KONTROLOWANEJ TEMPERATURZE

serwis w transporcie umożliwiającym utrzymanie łańcucha chłodniczego

 

OCS OVERSEAS COURIER SERVICE, CCS COLD CHAIN SOLUTIONS, oferuje serwis w transporcie umożliwiającym utrzymanie łańcucha chłodniczego i dokłada wszelkich starań, aby świadczone Usługi w pełni odpowiadały obowiązującym standardom a jednocześnie  spełniały potrzeby klienta.

Dla OCS CCS największe znaczenie mają indywidualne potrzeby i wymogi klienta.

OCS COLD CHAIN SOLUTIONS w kooperacji z firmą Laminarmedica® - producentem izolowanych systemów opakowań, umożliwiły – firmom farmaceutycznym i klinikom – korzystanie z transportu w warunkach zapewniających zachowanie odpowiedniej temperatury produktu – od momentu pobrania przesyłki aż do momentu jej finalnego przekazania – oferując niezwykle korzystny stosunek ceny do jakości wykonywanych usługi.

Korzystanie z usług OCS CCS nie wymaga dodatkowych wydatków, a jakość oferowanych usług stoi na najwyższym poziomie.

OCS CCS do transportu w kontrolowanej temperaturze oferuje swoim klientom specjalistyczne systemy opakowań oraz monitoringu, zapewniające pełną kontrole nad wymaganą temperaturą produktów.

Wykorzystywane przez OCS CCS systemy spełniają wymagania stawiane przez Ministerstwo Zdrowia, oraz są certyfikowane i w pełni zgodne z przepisami IATA dla transportu towarów niebezpiecznych (DGR) oraz do transportu drogowego (ADR).

Wiele obecnie stosowanych preparatów w wyniku nieprawidłowego przechowywania, oraz niewłaściwego transportu, ulega uszkodzeniu i w konsekwencji nie mogą być wykorzystane, co powoduje poważne straty finansowe.

Systemy oraz zasady stosowane przez OCS COLD CHAIN SOLUTIONS są tak zaprojektowane, aby nie doszło do naruszenia zasad „zimnego łańcucha” w trakcie transportu.